menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach
Filia w Rawie Mazowieckiej

ul. Zwolińskiego 8d, 96-200 Rawa Mazowiecka,
tel. 046 815 40 14
e-mail: bibliotekarawa@o2.pl
kierownik filii: Halina Młynarczyk

Godziny otwarcia biblioteki:
poniedziałek-piątek - 9.00 - 17.00,
sobota - 9.00 - 14.00

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach zaprasza uczniów gimnazjów do udziału w KONKURSIE
"Herb mój, mojej rodziny, szkoły, mojego miasta lub regionu"

regulamin
oświadczenie rodzica
plakat konkursu

Biblioteka Pedagogiczna wspólnie z WODN w Skierniewicach zorganizowała w dniach 12 i 19 listopada 2015 r. warsztaty metodyczne "Funkcjonowanie dziecka autystycznego w szkole i w domu". Kierownikiem formy była p. Marzenna Piwowar- Zrazek - konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa. Warsztaty dla nauczycieli wszystkich typów szkół/placówek oświatowych i opiekunów dzieci z autyzmem poprowadziła mgr Marzena Kaczor - pedagog specjalny, nauczyciel j. polskiego w Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach, a przede wszystkim mama Aleksandry z autyzmem. Prowadząca podzieliła się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami związanymi z wychowywaniem dziecka autystycznego. Dla uczestników warsztatów nauczyciele bibliotekarze przygotowali wystawę książek i artykułów z czasopism, jak również zestawienie bibliograficzne dotyczące tematu.

Rok 2015 został ogłoszony rokiem Jana Długosza. Z tej okazji 17 listopada 2015 r. w siedzibie Blioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej odbyła się konferencja metodyczna: "Jan Długosz-dziejopisarz,
a także..."
. Skierowana była do nauczyciele bibliotekarzy, nauczycieli języka polskiego, nauczycieli historii wszystkich typów szkół i innych zainteresowanych tematyką. Małgorzata Wrzodak - konsultant ds.edukacji polonistycznej i bibliotek w WODN w Skierniewicach zapoznała zebranych z biografią i działalnością Jana Długosza. Uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Rawie Mazowieckiej zaprezentowali przybyłym interpretację Kronik Jana Długosza. Podsumowaniem konferencji było ozdobienie na papierze czerpanym swojego inicjału.

W styczniu 2015 r. ruszył "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020", którego głównym celem jest stworzenie warunków dla wzrostu czytelnictwa w Polsce, jak również zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Aby wziąć udział w programie należy złożyć wnioski o dofinansowanie szkolnej biblioteki. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej zaprosiła 5 listopada 2015r. nauczycieli bibliotekarzy na szkolenie: "Jak wypełnić wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej?" w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Szkolenie poprowadziła dla zebranych p. M. Szymczak z Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach.

Warsztaty metodyczne: "Wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej" odbyły się w Bibliotece Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej w trzech terminach: 9 i 23 października, oraz 6 listopada 2015r. Zgromadziły ponad 60 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zainteresowanych tematem. Kierownikiem formy, a zarazem osobą prowadzącą była p. Jolanta Hysz - nauczyciel konsultant ds. informatyki i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach. Zakres tematyczny obejmował przede wszystkim poznanie możliwości i zastosowanie tablicy interaktywnej podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej, jak również ćwiczenia wpraktycznym posługiwaniu się tablicą interaktywną.

Nauczyciele stażyści i kontraktowi spotkali się w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej
29 października 2015 r. aby uczestniczyć w seminarium "Wykorzystanie autoewaluacji w pracy nauczyciela stażysty i kontraktowego do planowania rozwoju zawodowego".
Kierownikiem formy była p. Anna Stefaniak - nauczyciel konsultant ds. organizacji i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach. Zakres tematyczny szkolenia obejmował formy autoewaluacji, jak również planowanie rozwoju zawodowego w oparciu o wnioski z autoewaluacji.

Z okazji roku Św. Jana Pawła II w siedzibie naszej biblioteki 22 października 2015 r.odbyła się konferencja metodyczna "Święty Jan Paweł II - Nauczyciel i Wychowawca".
Kierownikiem formy była p. Małgorzata Wrzodak - konsultant ds.edukacji polonistycznej i bibliotek w WODN w Skierniewicach.Osobami prowadzącymi byli: ks. dr hab. Wojciech Osial - nauczyciel konsultant ds. katechezy WODN w Skierniewicach, oraz Jolanta Hysz - nauczyciel konsultant ds. informatyki i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach. Przykłady dobrych praktyk zaprezentowały panie Renata Firek za Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej, Monika Tkaczyk z Gimnazjum nr 1 w Rawie Mazowieckiej, oraz Renata Ekiel z Zespołu Szkół w Sadkowicach. Konferencji towarzyszyła wystawy prac p. Elwiry Kowakczyk "Papież Polak - Jan Paweł II", oraz wystawa pokonkursowa XII powiatowego konkursu plastycznego "Kwiaty dla Świętego Jana Pawła II".

Biblioteka Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej wspólnie z p. dr Beatą Krokocką - konsultantem ds. animacji pracy twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach 13.10.2015 r. zorganizowała dla nauczycieli warsztaty rękodzielnicze: "Papierowe fantazje na jesień".
Jesień dostarcza nam ogromnej ilości skarbów, które można w ciekawy sposób wykorzystać do pracy z uczniami. Podczas warsztatów wykonywane były papierowe fantazje na Jesień i jej skarby, w tym: duchy, duszki, nietoperze w przestrzennych aranżacjach, owoce i warzywa, np.: jabłko, śmieszna marchewka i inne. Zebrani nauczyciele wykonali również pudełka na prezenty w kształtach jesieni, oraz myszki, jeże i inne zwierzaki robiące zapasy na zimę.

Dnia 9 października 2015 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego "ZMIENIAJĄC NAWYKI CHRONISZ ZIEMIĘ I KLIMAT".
Celem konkursu była:
- popularyzacja wśród uczniów problematyki związanej z potrzebą ochrony środowiska,
- wzbogacenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat przyrody i jej ochrony,
- promowanie i wspieranie proekologicznych zachowań wśród dzieci,
- pobudzanie, rozwijanie aktywności twórczej i kreatywności dzieci.
wyniki
galeria zdjęć

Dnia 6 października 2015 r. na Pikniku Ekologicznym "Ekoludki chronią Ziemię" zorganizowanym przez naszą bibliotekę spotkały się przedszkolaki z grupy Poziomki, Żuczki, Motylki wraz z wychowawcami z Przedszkola Miejskiego nr 3 "Bajkowy Zakątek" w Rawie Mazowieckiej.
Każda z grup obejrzała bajkę ekologiczną, następnie odbyły się gry i zabawy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Podczas pikniku powstały oryginalne wiewiórki, muchomorki, król i królowa Ekoludków, jak również piękne wzory z korków.Pogoda i humory dopisały. Wszyscy świetnie się bawili.

29 września 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej odbyły się warsztaty metodyczne "Nauka ortografii i gramatyki poprzez zabawę". Skierowane były do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i innych zainteresowanych tematem nauczycieli. Kierownikiem formy, a zarazem osobą prowadzącą była p. Jolanta Hysz - nauczyciel konsultant ds. informatyki i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach. Zares tematyczny warsztatów obejmował zagadnienia ortografii i gramatyki w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej, w tym realizację treści ortograficznych i gramatycznych. Prowadząca podała również przykłady zabaw rozwijających kompetencje ortograficzne i gramatyczne uczniów. Warsztatom towarzyszyła wystawa książek i zestawienie bibliograficzne dotyczące tematu.

9 września 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej Filia w Rawie Mazowieckiej odbyła się konferencja "Planowanie i dokumentowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki oświatowej". Kierownikiem formy, a zarazem osobą prowadząca była p.Bożena Fronckiewicz - konsultant ds. kadry kierowniczej WODN w Skierniewicach. Prowadząca przedstawiła zmiany w przepisach prawnych mających wpływ na planowanie i realizowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora, które są niezmiernie ważne w prawidłowym funkcjonowaniu szkoły/placówki oświatowej. Przekazała także zebranym propozycję dokumentów planistycznych związanych z nadzorem pedagogicznym dyrektora w tym: plan nadzoru pedagogicznego, zasady przeprowadzania obserwacji przez dyrektora, czy sposoby dokumentowania czynności dyrektora. Konferencja metodyczna były doskonałą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń.