menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach
Filia w Rawie Mazowieckiej

ul. Zwolińskiego 8d, 96-200 Rawa Mazowiecka,
tel. 046 815 40 14
e-mail: bibliotekarawa@o2.pl
kierownik filii: Halina Młynarczyk

Godziny otwarcia biblioteki:
poniedziałek-piątek - 9.00 - 17.00,
sobota - 9.00 - 14.00

KONKURS PLASTYCZNY PT. "ZMIENIAJĄC NAWYKI CHRONISZ ZIEMIĘ I KLIMAT"
regulamin
plakat konkursu

W niedzielę 31 maja 2015r. w godzinach popołudniowych do Parku Miejskiego w Rawie Mazowieckiej przybyły licznie całe rodziny. Tego dnia odbywał się VIII już Piknik Rodzinny - "Bernardynki Rawskie", który na stałe wpisał się do tradycji miasta. Biblioteka Pedagogiczna na ten dzień przygotowała moc atrakcji. Jedną z nich były "Zabawy dla małych i dużych", w których to rodzice współnie z dziećmi wykonywali prace plastyczne. Celem Pikniku było kształtowanie u dzieci umiejętności spędzania czasu wolnego z całą rodziną, jak również rozwijanie zainteresowań i zdolności. Piękna pogoda i dużo atrakcji sprawiły, że wszyscy świetnie się bawili w miłej rodzinnej atmosferze.

Nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół, wszyscy inni zainteresowani tematyką spotkali się w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej 27 maja 2015 r. na konferencji metodycznej: "Twórczo odkrywam świat - zauważ i wspieraj zdolności". Osobami prowadzącymi były: Małgorzata Wrzodak - konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek, Jolanta Hysz - konsultant ds. informatyki i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach, nauczyciele bibliotekarze. Podczas konferencji poruszone zostały między innymi następujące kwestie: warunki stymulowania postawy twórczej dzieci i młodzieży, oraz jaką rolę odgrywa nauczyciel w rozwijaniu kreatywności, twórczości i zdolności uczniów.

W dniach 14 i 18 maja 2015r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej odbyło się seminarium skierowane do nauczycieli edulacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej "Gry i zabawy przyrodniczo-ekologiczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej", które poprowadziła p. Agnieszka Dąbrowska - konsultant ds. przedmiotów przyrodniczych, edukacji regionalnej i europejskiej WODN w Skierniewicach. Podczas seminarium prowadząca poruszyła następujące kwestie: miejsce edukacji ekologicznej w zapisach podstawy programowej, rolę gier i zabaw w edukacji, oraz przeprowadziła na terenie zielonym przed biblioteką gry i zabawy terenowe. Dla uczestników przygotowana została wystawa publikacji dotycząca tematu, oraz zestawienie bibliograficzne.

Z okazji zbliżającego się Dnia Matki i Ojca Biblioteka Pedagogiczna Filia w Rawie Mazowieckiej dnia 6 maja 2015r. zorganizowała warsztaty metodyczne - "Papieroplastyka okolicznościowa: Dzień Matki i Ojca". Spotkanie poprowadziła dr Beata Krokocka - konsultant ds. animacji pracy twórczej, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach .Prowadząca za pomocą technik: iris folding, kartonaż, jenigami, origami pokazała, jak wykonać ślimaka z sercem, torebkę, pudełko na drobiazgi, czapkę kucharską oraz laurki dla mamy i taty.

15 kwietnia 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej odbyło się seminarium "Nowe spojrzenie na wykorzystanie aktywizujących metod nauczania". Skierowane było do nauczycieli II, III i IV etapu edukacji. Kierownikiem formy, a zarazem osobą prowadzacą była p. Agnieszka Dąbrowska - nauczyciel konsultant ds.przedmiotów przyrodniczych, edukacji regionalnej i europejskiej WODN w Skierniewicach. W części teoretycznej prowadząca omówiła klasyfikację metod, formy i techniki nauczania i uczenia się. Część warsztatowa to praca nauczycieli w grupach z wybranymi metodami aktywizującymi np: Obcy przybysz, Fabuła "z kubka", Sześć myślących kapeluszy, Rybi szkielet, Drzewo decyzyjne.

Dnia 26 marca 2015r. w Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach uczestniczyłyśmy w III Międzypowiatowej Konferencji Metodycznej "Uczeń zdolny. Neurodydaktyka - czy wiedza o ludzkim mózgu zmieni szkołę", organizowanej przez WODN w Skierniewicach we współpracy z jednostkami samorządów terytorialnych. Nauczyciele działający w przedsięwzięciu, "Mapa talentów" zaprezentowali twórcze zdolności plastyczne swoich uczniów i promowali szkoły. Biblioteka Pedagogiczna przygotowała wystawę książek i zestawienie bibliograficzne dotyczące tematu.

W dniach 17 i 18 marca 2015r. dwie grupy nauczycieli wzięły udział w warsztatach metodycznych "Papieroplastyka okolicznościowa: Wiosna i Wielkanoc". Kierownikiem formy, a zarazem osobą prowadzącą była dr Beata Krokocka - nauczyciel konsultant ds. animacji pracy twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach. Podczas warsztatów poprzez zastosowanie przestrzennych technik plastycznych i prostych materiałów wykonywane zostały ozdoby i dekoracje wielkanocne- kurki, okna, koszyczki i stroiki.

Dnia 4 lutego 2015r. w siedzibie naszej biblioteki odbyła się konferencja metodyczna:"Netykieta w Internecie i w pracy nauczyciela bibliotekarza". Poprowadzili ją: Małgorzata Wrzodak - konsultant ds.edukacji polonistycznej i bibliotek, Jolanta Hysz - konsultant ds. informatyki i edukacji początkowej, oraz Ryszard Ogonowski - konsultant ds. doradztwa zawodowego i kształcenia zawodowego WODN w Skierniewicach. Prowadzący przypomnieli zebranym na konferencji kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji, ochronę praw autorskich i danych osobowych w pracy nauczyciela bibliotekarza, oraz jakie są zasady korzystania z materiałów zamieszczonych w Internecie. Z zasadami sporządzania przypisów i bibliografii ze szczególnym uwzględnieniem źródeł elektronicznych zapoznała zebranych Ilona Kurpiewska nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej.

Dnia 19 lutego 2015r. Biblioteka Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej zorganizowała dla nauczycieli bibliotekarzy warsztaty - "Procedury ewidencjonowania i udostępniania podręczników ministerialnych". Mariola Szymczak - nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach przypomniała zebranym jakie zadania spoczywają na nauczycielu bibliotekarzu, zapoznała z podstawą prawną ewidencjonowania i udostępniania materiałów. Poinformowała, jakie są postanowienia ogólne zasad ewidencji podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, jak również, jaki jest regulamin wypożyczania i zasad korzystania przez uczniów z podręczników.

Dnia 17 lutego 2015r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej w ramach Saloniku Poezji odbyło sie "spotkanie autorskie z p. Wiesławą Maciejak" znaną skierniewicką pisarką i autorką książek. W spotkaniu uczestniczyli studenci Uniwersytetu III Wieku, oraz miłośnicy poezji. Pisarka w sposób niezwykle ciekawy i interesujący opowiadała o swoim warsztacie literackim. W swoim dorobku ma między innymi: "Tak było w Skierniewicach", "Moje niepokoje" czy "...a życie się toczy...". Przepięknie czytała wybrane wiersze ze swoich tomików poezji. Wszyscy byli pod urokiem pisarki, urzekła swoją bezpośredniością oraz pogodą ducha. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjacielskiej atmosferze.

Nauczyciele stażyści i kontraktowi wszystkich typów szkół i placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Rawa Mazowiecka 15 stycznia 2015 r. wzięli udział w seminarium "Odpowiedzialność nauczyciela za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom". Poprowadziła je p. Anna Stefaniak - konsultant ds. organizacji i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach. Przypomniała zebranym jakie obowiązki spoczywają na nauczycielu, oraz czym jest odpowiedzialność porządkowa, materialna, czy dyscyplinarna. Dla uczestników została zorganizowana wystawa książek i artykułów z czasopism, jak również zestawienie bibliograficzne dotyczące tematu. Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli.

Warsztaty metodyczne "O motywowaniu uczniów do pracy i własnego rozwoju", które odbyły się 14 stycznia 2015r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej skierowane były do nauczycieli, wychowawców, pedagogów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych. Kierownik formy, a zarazem prowadzacy p. Ryszard Ogonowski - nauczyciel konsultant ds. doradztwa zawodowego i kształcenia zawodowego WODN w Skierniewicach wprowadził zebranych w zakres tematyczny i omówił nastepujace zagadnienia: o sztuce motywacji, sposoby motywowania uczniów, recepta dla nauczyciela na sukces ucznia. Dla uczestników została zorganizowana wystawa książek i artykułów z czasopism, jak również zestawienie bibliograficzne dotyczące tematu.