menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach
Filia w Rawie Mazowieckiej

ul. Zwolińskiego 8d, 96-200 Rawa Mazowiecka,
tel. 046 815 40 14
e-mail: bibliotekarawa@o2.pl
kierownik filii: Halina Młynarczyk

Godziny pracy Biblioteki
poniedziałek-piątek 9.00 - 17.00,
sobota 9.00 - 14.00

REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH - "Z CZEGO SŁYNIE FRANCJA"

OSZCZĘDZAM, SEGREGUJĘ - NIE MARNUJĘ! - Konkurs ekologiczny dla dzieci szkół podstawowych - WYNIKI »

20 października 2014 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej odbyło się seminarium "Nowe spojrzenie na wykorzystanie aktywizujących metod nauczania". Skierowane było do nauczycieli II, III i IV etapu edukacji. Kierownikiem formy i osobą prowadzacą była p. Agnieszka Dąbrowska - nauczyciel konsultant ds.przedmiotów przyrodniczych, edukacji regionalnej i europejskiej WODN w Skierniewicach. W części teoretycznej prowadząca omówiła klasyfikację metod, formy i techniki nauczania i uczenia się, a w części warsztatowej nauczyciele w kilkuosobowych grupach pracowali z wybranymi metodami aktywizującymi między innymi: graffiti, puzzlami, czy dramą w tym: inscenizacja improwizowana, prezentacja wiadomości.

Dnia 30 września 2014r Biblioteka Pedagogiczna zorganizowała warsztaty metodyczne dla nauczycieli - "Papieroplastyka okolicznościowa - Sianowije". Tym razem konsultant ds. animacji pracy twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach p. Beata Krokocka pokazała zebranym jak z siana można wykonać koguta, jeża, zajączka, a nawet mikołaja. Sądząc po zaangażowaniu i efektach, zapewne niejeden nauczyciel odkrył w sobie tego dnia artystyczną duszę!

"Ekoludki chronią Ziemię". Pod takim hasłem już po raz drugi na terenie Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej odbył się ekopiknik.
Trzy grupy z Przedszkola Miejskiego nr 3 "Bajkowy Zakątek" - Żuczki, Poziomki i Biedronki uczestniczyły w zabawach z wykorzystaniem materiałów, które można poddać recyklingowi.
Każda z grup obejrzała krótką bajkę ekologiczną i uczyła się ekologicznej piosenki.
Podczas pikniku powstały oryginalne kwiaty z rolek po papierze i wyklejane plasteliną motyle, jak również piękne wzory z korków. W nagrodę wszystkie dzieci otrzymały medale z wizerunkiem Ekoludka.

W dniach 21- 27 września 2014r. obchodzimy "Tydzień Zakazanych Książek". W tych dniach w godzinach otwarcia biblioteki zapraszamy do obejrzenia wystawy z zakazanymi książkami. Biblioteki, księgarnie oraz inne instytucje kulturalne na całym świecie przypominają w tym czasie o znaczeniu wolności intelektualnej i niebezpieczeństwu, jakie niesie za sobą ograniczanie dostępu do informacji poprzez zakazywanie książek.

Dnia 16 września 2014r. w Bibliotece Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej odbyły się warsztaty metodyczne "Ochrona danych osobowych w szkole/placówce oświatowej: obowiązki nauczyciela" skierowane do nauczycieli wszystkich typów szkół/placówek oświatowych z miasta i powiatu rawskiego. Prowadzacy szkolenie Ryszard Ogonowski - konsultant ds. doradztwa zawodowego i kształcenia zawodowego WODN w Skierniewicach zapoznał zebranych z ochroną danych osobowych w pracy nauczyciela, w podstawie programowej, jak również co każdy uczeń powinien wiedzieć o ochronie danych osobowych. Podsumowaniem warsztatów była wymiana doświadczeń i przykłady dobrych praktyk w codziennej pracy.

Konferencja "Sześciolatek w Naszej Szkole" odbyła się 10 września 2014r. w Bibliotece Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej i skierowana była do dyrektorów szkół podstawowych i nauczycieli uczących w kl. I. Zakres tematyczny obejmował zmiany prawne i organizacyjne mające wpływ na funkcjonowanie ucznia 6 - letniego w szkole podstawowej. Omówiony został proces edukacyjny a w nim: okres adaptacyjny, wykorzystanie arkusza Skali Funkcjonowania Pierwszoklasisty, rola nowego podręcznika, zeszytu przedmiotowego czy asystenta nauczyciela. Tymi nowościami zechciały podzielić się z nami: Bożena Fronckiewicz - konsultant ds. kadry kierowniczej i Anna Stefaniak - konsultant ds. organizacji i programowania pracy szkoły / placówki oświatowej WODN w Skierniewicach. Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej przygotowali dla uczestników konferencji wystawkę publikacji "Sześciolatek w szkole" oraz zestawienie bibliograficzne publikacji na ten temat.

5 września 2014 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym konferencja "6 latek w I klasie". 60 osobową grupę nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w zmiany w organizacji pracy nauczyciela i ucznia klasy I wprowadziła dr Teresa Janicka-Panek - konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej WODN w Skierniewicach. Podczas konferencji omówione zostało dziecko 6 letnie w roli ucznia. Poruszona została obudowa dydaktyczna procesu szkolnego i jej wykorzystanie, jak również SFP czyli Skala Funkcjonowania Pierwszoklasisty.

27 czerwca 2014r. na pięknym terenie zielonym przy Bibliotece Pedagogicznej odbył się Piknik Rodzinny Zespołu WWR (Wczesnego Wspomagania Rozwoju). Został on zorganizowany przy współpracy nauczycieli bibliotekarzy z tej placówki i nauczycieli z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. Impreza zgromadziła wielu uczestników, którzy stawiają na aktywny rodzinny wypoczynek w pięknej scenerii, miłej atmosferze i przy dźwiękach muzyki. Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej przygotowali dla uczestników pikniku wystawkę publikacji "Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka" oraz zestawienie bibliograficzne na ten temat. Organizatorzy zadbali również o poczęstunek. Można było delektować się smakowitymi kiełbaskami z grilla, ciastem czy owocami. Ciepła, słoneczna pogoda utrzymywała się do późnych godzin popołudniowych i pozwoliła na wspaniałą zabawę.