menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach
Filia w Rawie Mazowieckiej

ul. Zwolińskiego 8d, 96-200 Rawa Mazowiecka,
tel. 046 815 40 14
e-mail: bibliotekarawa@o2.pl
kierownik filii: Halina Młynarczyk

Godziny pracy Biblioteki
poniedziałek-piątek 9.00 - 17.00,
sobota 9.00 - 14.00

REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH - "Z CZEGO SŁYNIE FRANCJA"

OSZCZĘDZAM, SEGREGUJĘ - NIE MARNUJĘ! - Konkurs ekologiczny dla dzieci szkół podstawowych - WYNIKI »

W dniach 17 i 18 marca 2015r. dwie grupy nauczycieli wzięły udział w warsztatach metodycznych "Papieroplastyka okolicznościowa: Wiosna i Wielkanoc". Kierownikiem formy, a zarazem osobą prowadzącą była dr Beata Krokocka - nauczyciel konsultant ds. animacji pracy twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach. Podczas warsztatów poprzez zastosowanie przestrzennych technik plastycznych i prostych materiałów wykonywane zostały ozdoby i dekoracje wielkanocne- kurki, okna, koszyczki i stroiki.

Dnia 4 lutego 2015r. w siedzibie naszej biblioteki odbyła się konferencja metodyczna:"Netykieta w Internecie i w pracy nauczyciela bibliotekarza". Poprowadzili ją: Małgorzata Wrzodak - konsultant ds.edukacji polonistycznej i bibliotek, Jolanta Hysz - konsultant ds. informatyki i edukacji początkowej, oraz Ryszard Ogonowski - konsultant ds. doradztwa zawodowego i kształcenia zawodowego WODN w Skierniewicach. Prowadzący przypomnieli zebranym na konferencji kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji, ochronę praw autorskich i danych osobowych w pracy nauczyciela bibliotekarza, oraz jakie są zasady korzystania z materiałów zamieszczonych w Internecie. Z zasadami sporządzania przypisów i bibliografii ze szczególnym uwzględnieniem źródeł elektronicznych zapoznała zebranych Ilona Kurpiewska nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej.

Dnia 19 lutego 2015r. Biblioteka Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej zorganizowała dla nauczycieli bibliotekarzy warsztaty - "Procedury ewidencjonowania i udostępniania podręczników ministerialnych". Mariola Szymczak - nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach przypomniała zebranym jakie zadania spoczywają na nauczycielu bibliotekarzu, zapoznała z podstawą prawną ewidencjonowania i udostępniania materiałów. Poinformowała, jakie są postanowienia ogólne zasad ewidencji podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, jak również, jaki jest regulamin wypożyczania i zasad korzystania przez uczniów z podręczników.

Dnia 17 lutego 2015r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej w ramach Saloniku Poezji odbyło sie "spotkanie autorskie z p. Wiesławą Maciejak" znaną skierniewicką pisarką i autorką książek. W spotkaniu uczestniczyli studenci Uniwersytetu III Wieku, oraz miłośnicy poezji. Pisarka w sposób niezwykle ciekawy i interesujący opowiadała o swoim warsztacie literackim. W swoim dorobku ma między innymi: "Tak było w Skierniewicach", "Moje niepokoje" czy "...a życie się toczy...". Przepięknie czytała wybrane wiersze ze swoich tomików poezji. Wszyscy byli pod urokiem pisarki, urzekła swoją bezpośredniością oraz pogodą ducha. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjacielskiej atmosferze.

Nauczyciele stażyści i kontraktowi wszystkich typów szkół i placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Rawa Mazowiecka 15 stycznia 2015 r. wzięli udział w seminarium "Odpowiedzialność nauczyciela za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom". Poprowadziła je p. Anna Stefaniak - konsultant ds. organizacji i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach. Przypomniała zebranym jakie obowiązki spoczywają na nauczycielu, oraz czym jest odpowiedzialność porządkowa, materialna, czy dyscyplinarna. Dla uczestników została zorganizowana wystawa książek i artykułów z czasopism, jak również zestawienie bibliograficzne dotyczące tematu. Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli.

Warsztaty metodyczne "O motywowaniu uczniów do pracy i własnego rozwoju", które odbyły się 14 stycznia 2015r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej skierowane były do nauczycieli, wychowawców, pedagogów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych. Kierownik formy, a zarazem prowadzacy p. Ryszard Ogonowski - nauczyciel konsultant ds. doradztwa zawodowego i kształcenia zawodowego WODN w Skierniewicach wprowadził zebranych w zakres tematyczny i omówił nastepujace zagadnienia: o sztuce motywacji, sposoby motywowania uczniów, recepta dla nauczyciela na sukces ucznia. Dla uczestników została zorganizowana wystawa książek i artykułów z czasopism, jak również zestawienie bibliograficzne dotyczące tematu.