menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach
Filia w Rawie Mazowieckiej

ul. Zwolińskiego 8d, 96-200 Rawa Mazowiecka,
tel. 046 815 40 14
e-mail: bibliotekarawa@o2.pl
kierownik filii: Halina Młynarczyk

Godziny otwarcia biblioteki:
poniedziałek-piątek - 9.00 - 17.00,
sobota - 9.00 - 14.00

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach zaprasza uczniów gimnazjów do udziału w KONKURSIE
"Herb mój, mojej rodziny, szkoły, mojego miasta lub regionu"

regulamin
oświadczenie rodzica
plakat konkursu

Nauczyciele bibliotekarze oraz wszyscy nauczyciele zainteresowani tematyką spotkali się 3 lutego 2016 r. na seminarium "Rozwijanie kompetencji czytelniczych". Kierownikiem formy była p. Małgorzata Wrzodak - konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach. Podczas seminarium zebrani nauczyciele mogli przypomnieć sobie, że czytelnictwo, to jedna z form komunikacji. Dokonana została charakterystyka publiczności czytającej, oraz podane przykładowe ćwiczenia doskonalące czytanie, usprawniających pracę oczu i inne.

Dnia 2 lutego 2016 r. odbyły się warsztaty metodyczne "Język obcy w przedszkolu". Skierowane były do nauczycieli wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych. Osobą prowadzącą była p. Katarzyna Krakowian-Płoszka - nauczyciel konsultant ds. języków obcych WODN w Skierniewicach.
Zakres tematyczny obejmował implikacje psychologiczno-pedagogiczne w nauczaniu języka obcego w przedszkolu.

Dnia 27 stycznia 2016 r. w siedzibie biblioteki odbyły się warsztaty metodyczne "Wychowanie przez sztukę: Jak zrobić coś z niczego?". Kierownikiem formy była p. Jolanta Hysz - nauczyciel konsultant ds.informatyki i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach. Skierowane były do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowanych tematyką. Podczas warsztatów omówiony był wpływ technik plastycznych na rozwijanie u dzieci percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i usprawnianie motoryki małej, jak również rozbudzanie wyobraźni uczniów poprzez stosowanie przestrzennych technik plastycznych. Wykonane zostały prace przestrzenne takie jak: kartka - rabatka, przebiśnieg, motyl, indor, świnka, baranek,opakowanie na mały prezencik, bałwanki.

Biblioteka Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej wspólnie z WODN w Skierniewicach zorganizowali w dniu 22 stycznia 2016 r. konferencję dla nauczycieli języków obcych na etapie wczesnoszkolnym: "Treści nauczania, metody i techniki służące rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym". Szkolenie poprowadziła p. Katarzyna Krakowian-Płoszka nauczyciel konsultant ds. języków obcych WODN w Skierniewicach.

Nauczyciele stażyści i kontraktowi wszystkich typów szkół i placówek oświatowych oraz nauczyciele zainteresowani tematem spotkali sie 21 stycznia 2016 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej. Tego dnia odbyło się seminarium "Ja i zespół - jak współpracować w radzie pedagogicznej?". Kierownikiem formy była p. Anna Stefaniak - nauczyciel konsultant ds. organizacji i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach. Podczas seminarium prowadząca omówiła usytuowanie prawne zespołów w szkołach i placówkach oświatowych, role i funkcje członków zespołu, jak również wpływ pracy zespołowej na rozwój zawodowy nauczyciela.

Biblioteka Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej w dniu 20 stycznia 2016 r. zainiciowała "obchody roku Henryka Sienkiewicza." Tego dnia odbył się kolejny już Salonik Poezji. Ze studentami Uniwersytetu III Wieku spotkali się uczniowie klas II Gimnazjum Nr 1 w Rawie Mazowieckiej wraz z opiekunem p. U. Siudzińską, którzy czytając fragmenty utworów wprowadzili nas w rok tego znakomitego pisarza przełomu XIX i XX w.

Nauczyciele zajęć komputerowych i informatyki wszystkich typów szkół spotkali się 19 stycznia 2016 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej na konferencji metodycznej: "Diagnoza potrzeb, zmiany w prawie autorskim i zapowiadane zmiany w podstawie programowej". Kierownikiem formy, a zarazem osobą prowadzaca był p.Artur Błażejewski - nauczyciel konsultant ds. informatyki WODN w Skierniewicach. Podczas konferencji omówione zostały następujace kwestie: zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące podstawy programowej zajęć komputerowych i informatyki, nowelizacja prawa autorskiego, diagnoza potrzeb nauczycieli zajęć komputerowych i informatyki w zakresie kształcenia. Na zakończenie prowadzacy zapoznał z ofertą WODN i propozycjami szkoleń z zakresu zajęć komputerowych i informatycznych.

Wkrótce będziemy świętować Dzień Babci i Dziadka i dlatego w dniu 11 stycznia 2016 r. w siedzibie naszej biblioteki odbyły się "Warsztaty rękodzielnicze. Papieroplastyka w czterech porach roku: Papierowe fantazje dla Babci i Dziadka". Poprowadziła je dla nauczycieli p. B. Krokocka konsultant ds. animacji pracy twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach. Taki dzień jest dobrą okazją do przypomnienia sobie o osobach, którym często zawdzięczamy wspaniałe wspomnienia z dzieciństwa. Powinniśmy pamiętać o naszych seniorach, a nic tak nie cieszy jak prezent własnoręcznie wykonany przez wnuki, dlatego wykonane zostały podkowy i słoniki na szczęście, torebki dla babci, rożki z kwiatami.

Biblioteka Pedagogiczna wspólnie z WODN w Skierniewicach zorganizowała 10 grudnia 2015 r. warsztaty metodyczne: "Gry dydaktyczne i ich wykorzystanie w pracy z uczniem". Na warsztatach obecni byli nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół, nauczyciele bibliotekarze, oraz wszyscy zainteresowani tematyką. Małgorzata Wrzodak - konsultant ds.edukacji polonistycznej i bibliotek w WODN w Skierniewicach omówiła pojęcie gry/zabawy dydaktycznej, oraz wymieniła rodzaje gier dydaktycznych. W części praktycznej zostały zaprezentowane nauczycielom wybrane gry dydaktyczne np: pokera kryterialnego, domino i wiele innych.

Dnia 7 grudnia 2015r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej odbyły się warsztaty metodyczne: "Warsztaty rękodzielnicze. Papieroplastyka w czterech porach roku: Boże Narodzenie". Skierowane były do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, oraz innych zainteresowanych tematyką. Każdy uczestnik pod okiem prowadzącej dr Beaty Krokockiej - konsultanta ds. animacji pracy twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach wykonał oryginalne ozdoby świąteczne, które można zrobić na lekcji z uczniami, jak również mogą być znakomitym uzupełnieniem gwiazdkowego prezentu, czy świąteczną ozdobą domu. Poprzez zastosowanie przestrzennych technik plastycznych i prostych materiałów powstały: cudne ozdoby bożonarodzeniowe, renifer torebka na prezent, śliczne pudełka na prezenty, czy magiczna choinka.

Biblioteka Pedagogiczna wspólnie z WODN w Skierniewicach zorganizowała w dniach 12 i 19 listopada 2015 r. warsztaty metodyczne "Funkcjonowanie dziecka autystycznego w szkole i w domu". Kierownikiem formy była p. Marzenna Piwowar- Zrazek - konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa. Warsztaty dla nauczycieli wszystkich typów szkół/placówek oświatowych i opiekunów dzieci z autyzmem poprowadziła mgr Marzena Kaczor - pedagog specjalny, nauczyciel j. polskiego w Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach, a przede wszystkim mama Aleksandry z autyzmem. Prowadząca podzieliła się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami związanymi z wychowywaniem dziecka autystycznego. Dla uczestników warsztatów nauczyciele bibliotekarze przygotowali wystawę książek i artykułów z czasopism, jak również zestawienie bibliograficzne dotyczące tematu.

Rok 2015 został ogłoszony rokiem Jana Długosza. Z tej okazji 17 listopada 2015 r. w siedzibie Blioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej odbyła się konferencja metodyczna: "Jan Długosz-dziejopisarz,
a także..."
. Skierowana była do nauczyciele bibliotekarzy, nauczycieli języka polskiego, nauczycieli historii wszystkich typów szkół i innych zainteresowanych tematyką. Małgorzata Wrzodak - konsultant ds.edukacji polonistycznej i bibliotek w WODN w Skierniewicach zapoznała zebranych z biografią i działalnością Jana Długosza. Uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Rawie Mazowieckiej zaprezentowali przybyłym interpretację Kronik Jana Długosza. Podsumowaniem konferencji było ozdobienie na papierze czerpanym swojego inicjału.

W styczniu 2015 r. ruszył "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020", którego głównym celem jest stworzenie warunków dla wzrostu czytelnictwa w Polsce, jak również zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Aby wziąć udział w programie należy złożyć wnioski o dofinansowanie szkolnej biblioteki. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej zaprosiła 5 listopada 2015r. nauczycieli bibliotekarzy na szkolenie: "Jak wypełnić wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej?" w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Szkolenie poprowadziła dla zebranych p. M. Szymczak z Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach.

Warsztaty metodyczne: "Wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej" odbyły się w Bibliotece Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej w trzech terminach: 9 i 23 października, oraz 6 listopada 2015r. Zgromadziły ponad 60 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zainteresowanych tematem. Kierownikiem formy, a zarazem osobą prowadzącą była p. Jolanta Hysz - nauczyciel konsultant ds. informatyki i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach. Zakres tematyczny obejmował przede wszystkim poznanie możliwości i zastosowanie tablicy interaktywnej podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej, jak również ćwiczenia wpraktycznym posługiwaniu się tablicą interaktywną.

Nauczyciele stażyści i kontraktowi spotkali się w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej
29 października 2015 r. aby uczestniczyć w seminarium "Wykorzystanie autoewaluacji w pracy nauczyciela stażysty i kontraktowego do planowania rozwoju zawodowego".
Kierownikiem formy była p. Anna Stefaniak - nauczyciel konsultant ds. organizacji i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach. Zakres tematyczny szkolenia obejmował formy autoewaluacji, jak również planowanie rozwoju zawodowego w oparciu o wnioski z autoewaluacji.

Z okazji roku Św. Jana Pawła II w siedzibie naszej biblioteki 22 października 2015 r.odbyła się konferencja metodyczna "Święty Jan Paweł II - Nauczyciel i Wychowawca".
Kierownikiem formy była p. Małgorzata Wrzodak - konsultant ds.edukacji polonistycznej i bibliotek w WODN w Skierniewicach.Osobami prowadzącymi byli: ks. dr hab. Wojciech Osial - nauczyciel konsultant ds. katechezy WODN w Skierniewicach, oraz Jolanta Hysz - nauczyciel konsultant ds. informatyki i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach. Przykłady dobrych praktyk zaprezentowały panie Renata Firek za Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej, Monika Tkaczyk z Gimnazjum nr 1 w Rawie Mazowieckiej, oraz Renata Ekiel z Zespołu Szkół w Sadkowicach. Konferencji towarzyszyła wystawy prac p. Elwiry Kowakczyk "Papież Polak - Jan Paweł II", oraz wystawa pokonkursowa XII powiatowego konkursu plastycznego "Kwiaty dla Świętego Jana Pawła II".

Biblioteka Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej wspólnie z p. dr Beatą Krokocką - konsultantem ds. animacji pracy twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach 13.10.2015 r. zorganizowała dla nauczycieli warsztaty rękodzielnicze: "Papierowe fantazje na jesień".
Jesień dostarcza nam ogromnej ilości skarbów, które można w ciekawy sposób wykorzystać do pracy z uczniami. Podczas warsztatów wykonywane były papierowe fantazje na Jesień i jej skarby, w tym: duchy, duszki, nietoperze w przestrzennych aranżacjach, owoce i warzywa, np.: jabłko, śmieszna marchewka i inne. Zebrani nauczyciele wykonali również pudełka na prezenty w kształtach jesieni, oraz myszki, jeże i inne zwierzaki robiące zapasy na zimę.

Dnia 9 października 2015 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego "ZMIENIAJĄC NAWYKI CHRONISZ ZIEMIĘ I KLIMAT".
Celem konkursu była:
- popularyzacja wśród uczniów problematyki związanej z potrzebą ochrony środowiska,
- wzbogacenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat przyrody i jej ochrony,
- promowanie i wspieranie proekologicznych zachowań wśród dzieci,
- pobudzanie, rozwijanie aktywności twórczej i kreatywności dzieci.
wyniki
galeria zdjęć

Dnia 6 października 2015 r. na Pikniku Ekologicznym "Ekoludki chronią Ziemię" zorganizowanym przez naszą bibliotekę spotkały się przedszkolaki z grupy Poziomki, Żuczki, Motylki wraz z wychowawcami z Przedszkola Miejskiego nr 3 "Bajkowy Zakątek" w Rawie Mazowieckiej.
Każda z grup obejrzała bajkę ekologiczną, następnie odbyły się gry i zabawy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Podczas pikniku powstały oryginalne wiewiórki, muchomorki, król i królowa Ekoludków, jak również piękne wzory z korków.Pogoda i humory dopisały. Wszyscy świetnie się bawili.

29 września 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej odbyły się warsztaty metodyczne "Nauka ortografii i gramatyki poprzez zabawę". Skierowane były do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i innych zainteresowanych tematem nauczycieli. Kierownikiem formy, a zarazem osobą prowadzącą była p. Jolanta Hysz - nauczyciel konsultant ds. informatyki i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach. Zares tematyczny warsztatów obejmował zagadnienia ortografii i gramatyki w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej, w tym realizację treści ortograficznych i gramatycznych. Prowadząca podała również przykłady zabaw rozwijających kompetencje ortograficzne i gramatyczne uczniów. Warsztatom towarzyszyła wystawa książek i zestawienie bibliograficzne dotyczące tematu.

9 września 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej Filia w Rawie Mazowieckiej odbyła się konferencja "Planowanie i dokumentowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki oświatowej". Kierownikiem formy, a zarazem osobą prowadząca była p.Bożena Fronckiewicz - konsultant ds. kadry kierowniczej WODN w Skierniewicach. Prowadząca przedstawiła zmiany w przepisach prawnych mających wpływ na planowanie i realizowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora, które są niezmiernie ważne w prawidłowym funkcjonowaniu szkoły/placówki oświatowej. Przekazała także zebranym propozycję dokumentów planistycznych związanych z nadzorem pedagogicznym dyrektora w tym: plan nadzoru pedagogicznego, zasady przeprowadzania obserwacji przez dyrektora, czy sposoby dokumentowania czynności dyrektora. Konferencja metodyczna były doskonałą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń.